Pytania egzaminacyjne z biologii semestr III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 30 stycznia 2011 15:59

Pytania egzaminacyjne z biologii semestr III

Pobierz (.pdf)

1.      Zdefiniuj pojęcie komórka i tkanka

2.      Porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą, określ funkcję i budowę poszczególnych elementów

3.      Budowa porostów                                                                                                  

4.       Wymień i scharakteryzuj tkanki roślinne

5.      Jaka jest rola tkanek: okrywającej, przewodzącej, wzmacniającej, miękiszowej

6.      Charakterystyka mszaków np. mchu płonnika

7.      Przedstaw cykl rozwojowy mchu płonnika

8.      Wyjaśnij pojęcia: chromosom, nukleotyd, prokariota, eukariota, chromatyna, tonoplast

9.      Morfologiczne typy jednokomórkowych glonów i przykłady

10.  Scharakteryzuj proces fotosyntezy

11.   Omów budowę, rolę i znaczenie bakterii i wirusów

12.  Ewolucja i budowa glonów

13.  Jak rozmnażają się grzyby

14.  Co to są komórczaki i jakie jest ich miejsce w ewolucji

15.   Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

16.  Zróżnicowanie mszaków pod względem budowy

17.  Rozmnażanie grzybów (opowiedzieć jak i u jakich organizmów występuje dane rozmnażanie)

18.  Co to są porosty, ich znaczenie dla człowieka i zwierząt

19.  Podział glonów pod względem budowy

20.  Różnice między procariota a eucariota

21.  Rozmnażanie glonów plechowców

22.  Przemiana pokoleń – co to jest? Gdzie występuje? Jakie są typy przemiany?

23.  Zróżnicowanie gametofitów u roślin zarodnikowych

24.   Podział systematyczny świata roślin

25.  Skrzypy i widłaki – omówienie, porównanie

26.  Znaczenie grzybów w przyrodzie

27.  Znaczenie mszaków w przyrodzie

28.  Gametofity mszaków – scharakteryzować porównać

29.  Rola glonów w przyrodzie

30.  Cechy charakterystyczne podstawczaków

31.  Grzyby pasożytnicze – omówić na przykładach

32.  Znaczenie glonów w przyrodzie i dla człowieka

33.  Ewolucja paproci, widłaków i skrzypów

34.  Chlorofile u glonów

35.  Co to jest strzępka – gdzie występuje

36.  Wymień mikro - i makroelementy, podaj ich rolę w organizmach

37.  Co to są enzymy, jak są zbudowane i jaką pełnią rolę?

38.  Wyjaśnij pojęcia: biologia, biosfera, ekosystem

39.  Witaminy: pojęcie, podział, znaczenie

40.  Systematyka i jej jednostki

41.  Podział systematyczny świata żywego

42.  Przedstaw cykl rozwojowy paproci

43.  Omów cykl rozwojowy mchu płonnika

44.  Jak dzielimy rośliny nasienne

45.  Scharakteryzuj rośliny nagonasienne

46.  Rola miazgi jako tkanki twórczej

47.  Omów budowę i funkcję aparatów szparkowych

48.  Jak powstają słoje przyrostu rocznego drewna

49.   Wymień związki budujące żywy organizm

50.  Znaczenie porostów jako roślin pionierskich

 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com