Plan pracy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 września 2010 19:53

PLAN PRACY –  ZAOCZNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ULANIE – MAJORACIE

SEMESTR III ROK SZKOLNY 2010/2011

Zajęcia I i III semestru Uzupełniającego i Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ulanie-Majoracie odbędą się dnia 18 września 2010 r. od godz. 8.00

 

GODZINY

SOBOTA – 18 września 2010 roku

GODZINY

NIEDZIELA – 19 września 2010 roku

800 - 930

Język angielski/Język rosyjski 2

Język angielski/ Język rosyjski 4

Język polski 2

Język polski 4

Biologia 2

900 - 1030

Język angielski/ Język rosyjski 6

Język angielski/ Język rosyjski 8

Historia 2

Historia 4

Biologia 4

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 9 październ 2010 roku

NIEDZIELA – 10 październ 2010 roku

800 - 930

Matematyka 2

Matematyka 4

Język polski 6

Język polski 8

Język polski 10

900 - 1030

Geografia 2

Geografia 4

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka 6

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 23 październ 2010 roku

NIEDZIELA – 24 październ 2010 roku

800 - 930

Język angielski/ Język rosyjski 10

Język angielski/ Język rosyjski 12

Matematyka 8

Matematyka 10

Biologia 6

900 - 1030

Geografia 6

Geografia 8

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka 12

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 6 listopada 2010 roku

NIEDZIELA – 7 listopada 2010 roku

800 - 930

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

Język polski 12

Język polski 14

Historia 6

900 - 1030

Język angielski/ Język rosyjski 14

Język angielski/ Język rosyjski 16

Geografia 10

Geografia 12

Technologia informacyjna

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 20 listopada 2010 roku

NIEDZIELA – 21 listopada 2010 roku

800 - 930

Język angielski/ Język rosyjski 18

Język angielski/ Język rosyjski 20

Język polski 16

Język polski 18

Matematyka 14

900 - 1030

Historia 8

Historia 10

Biologia 8

Biologia 10

WOS 2

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 4 grudnia 2010 roku

NIEDZIELA – 5 grudnia 2010 roku

800 - 930

Biologia 12

Biologia 14

Język angielski/ Język rosyjski 22

Język angielski/ Język rosyjski 24

Matematyka 16

900 - 1030

Język angielski/ Język rosyjski 26

Język angielski/ Język rosyjski 28

Biologia 16

Biologia 18

Geografia 14

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 11 grudnia 2010 roku

NIEDZIELA – 12 grudnia 2010 roku

800 - 930

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

Język polski  20

Język polski 22

WOS 4

900 - 1030

Biologia 20

Biologia 22

Geografia 16

Geografia 18

Historia 12

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 8 stycznia 2011 roku

NIEDZIELA – 9 stycznia 2011 roku

800 - 930

Język angielski/ Język rosyjski 30

Język angielski/ Język rosyjski 32

Język polski 24

Język polski 26

Podstawy przedsiębiorczości

900 - 1030

Geografia 20

Geografia 22

Matematyka 22

Matematyka 20

Matematyka 22

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA  - 15 stycznia 2011 roku

NIEDZIELA – 16 stycznia 2011 roku

800 - 930

Język angielski/ Język rosyjski 33

Język polski 28

Język polski 30

Język polski 32

Matematyka 24

900 - 1030

Język polski 34

Język polski 36

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Historia 14

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

SOBOTA – 29 stycznia 2011 roku

NIEDZIELA – 30 stycznia 2011 roku

800 - 930

Język polski 38

Język polski 40

Język polski 42

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

900 - 1030

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

1440 - 1610

1540 - 1710

PLAN PRACY –  ZAOCZNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ULANIE – MAJORACIE

SEMESTR I ROK SZKOLNY 2010/2011

GODZINY

SOBOTA – 18 września 2010 roku

GODZINY

NIEDZIELA – 19 września 2010 roku

800 - 930

Język polski 2

Język polski 4

Język angielski 2

Język angielski 4

900 - 1030

Historia 2

Historia 4

Język angielski 6

Język angielski 8

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 9 październ 2010 roku

NIEDZIELA – 10 październ 2010 roku

800 - 930

Język polski 6

Język polski 8

Fizyka 2

Fizyka 4

900 - 1030

Fizyka 6

Fizyka 8

Matematyka 2

Matematyka 4

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 23 październ 2010 roku

NIEDZIELA – 24 październ 2010 roku

800 - 930

Fizyka 10

Fizyka 12

Język angielski 10

Język angielski 12

900 - 1030

Fizyka 14

Matematyka 6

Matematyka 8

Matematyka 10

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 6 listopada 2010 roku

NIEDZIELA – 7 listopada 2010 roku

800 - 930

Język polski 10

Język polski  12

WOS 2

WOS 4

900 - 1030

Historia 6

Historia 8

Język angielski  14

Język angielski 16

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 20 listopada 2010 roku

NIEDZIELA – 21 listopada 2010 roku

800 - 930

Język polski 14

Język polski 16

Fizyka 16

Fizyka 18

900 - 1030

Język polski 18

Język polski 20

WOS 6

WOS 8

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 4 grudnia 2010 roku

NIEDZIELA – 5 grudnia 2010 roku

800 - 930

Matematyka 12

Matematyka 14

Fizyka 20

Fizyka 22

900 - 1030

Fizyka 24

Fizyka 26

Matematyka 16

Matematyka 18

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 11 grudnia 2010 roku

NIEDZIELA – 12 grudnia 2010 roku

800 - 930

Język polski 22

Język polski 24

Historia 10

Historia 12

900 - 1030

Język polski 26

Język polski 28

Historia 14

Historia 16

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA – 8 stycznia 2011 roku

NIEDZIELA – 9 stycznia 2011 roku

800 - 930

Język polski 30

Język polski 32

Język angielski 18

Język angielski 20

900 - 1030

940 - 1110

1040 - 1210

1120 - 1250

1220 - 1350

1300 - 1430

1400 - 1530

SOBOTA  - 15 stycznia 2011 roku

NIEDZIELA – 16 stycznia 2011 roku

800 - 930

Fizyka 28

Fizyka 30

Matematyka 20

Matematyka 22

940 - 1110

1120 - 1250

1300 - 1430

Poprawiony: niedziela, 19 września 2010 09:06